Som Københavns Kommunes internationale profilskole er vi tilknyttet forskellige forskningsprojekter om styrkelse af den internationale dimension:

 

Green Kidz: Young learners engage in intercultural environmental citizenship in the English language classroom in Argentina and Denmark (1.10.2012-1.5.2014)

Petra Daryai-Hansen (Roskilde Universitet), Melina Porto (Universidad Nacional de La Plata), Kira Schifler (Randersgades Skole), María Emilia Arcuri (Escuela Graduada Joaquín V. González)

Danmark). Projektledelse: Michael Byram (Durham University)

Elevernes afsluttende video: https://www.youtube.com/watch?v=3CRboXq2yZs

Publikation: Daryai-Hansen, P., Porto, M., Arcuri, M.E., & Schifler, K. (2015). "Green Kidz: Young learners engage in intercultural environmental citizenship in the English language classroom in Argentina and Denmark". I: Michael Byram et al. (red.), Education for Intercultural Citizenship – Principles in Practice. Multilingual Matters.

 

 

DELA-NOBA, Developing the Language Awareness/Eveil aux langues approach in the Nordic and Baltic countries (1.8.2013-31.7.2016), finansieret af Nordplus Horizontal.

Projektledelse: Petra Daryai-Hansen, i samarbejde med bl.a. Fred Dervin (University of Helsinki, Finland). Projektet involverer 21 partnere fra syv nordiske og baltiske lande (Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen og Sverige) og etablerer partnerskaber mellem universiteter og skoler. Følgende lærere fra Randersgades Skole er involveret: Mette Poulsen, Rikke Dahl Jensen, Zascha Kløve.

http://www.ruc.dk/institutter/cuid/forskning/forskningsprojekter/dela-noba/

 

 

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk (1.1.2012-1.12.2015), delfinansieret af Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Petra Daryai-Hansen (Roskilde Universitet), Annette Søndergaard Gregersen (Læreruddannelsen Zahle), Karoline Søgaard (Læreruddannelsen Zahle). Følgende lærere fra Randersgades Skole er involveret: Susanne Dupont Lundh, Selma Mesic, Mette Poulsen, Rikke Dahl Jensen.

Publikationer:

Daryai-Hansen, P., Gregersen, A.S., Revier, R.L., & Søgaard, K (2015). "Tidligere sprogstart". I: Sprogfag i forandringpædagogik og praksis. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Daryai-Hansen, P., Gregersen, A.S., & Søgaard, K. (2014). "Tidligere sprogstart: begrundelser og praksisanbefalinger". Sprogforum 58 (2014) 19-25.

Daryai-Hansen, P., Gregersen, A.S., Dupont Lundh, S., & Mesic, S. (2014). "Tidlig fransk og tysk – hvordan kan forskningsanbefalinger for den tidligere sprogstart omsættes til undervisningspraksis?" Sprogforum 58 (2014), 60-67.

Daryai-Hansen, P., Lundh, S., & Mesic, S. (2012). "Tidlig fremmedsprogsundervisning på den Internationale Profilskole i København". Sproglaereren 2 (2012), 17-18.

Søgaard, Karoline & Andersen, Nicolai (2014), ”Evaluering af tidlig engelskundervisning i Danmark”. Sprogforum 58 (2014), 68-74.

 

 

Den internationale dimension i folkeskolen. En holdningsundersøgelse af skoleledelsen, lærere, elever, forældre (1.1.2012-1.12.2015)

Petra Daryai-Hansen (Roskilde Universitet), i samarbejde med Randersgades Skole, Den Internationale Profilskole i København.

Publikation: Daryai-Hansen, P. (2012). "REPT: Et værktøj til at uddanne verdensborgere" Sprogforum 55 (2012), 46-52.