SKOLEBESTYRELSEN PÅ RANDERSGADES SKOLE
 
I skolebestyrelsesarbejdet på Randersgades Skole får forældre, lærere, ledelse og elever mulighed for at arbejde tæt sammen om at påvirke skolen i den bedst mulige retning. Randersgades Skoles skolebestyrelse er det sted, hvor man kan få sine gode idéer gjort til virkelighed, og derfor er det i skolebestyrelsen man som forælder kan være med til at præge sit barns skolegang. Der sidder fem forældre i skolebestyrelsen, de er valgt for fire år – og det er altid en forælder, der er bestyrelsesformand. Alle forældre på skolen kan komme med idéer til skolebestyrelsen.
Sammen med forældrene sidder også to lærerrepræsentanter, to elevrepræsentanter og skolens ledelse.
 
Hvorfor en skolebestyrelse?
I 1990 blev skolenævn og kommission afløst af skolebestyrelser på alle landets folkeskoler. Det betød øget, formel forældreindflydelse. Den skal bruges! Ledelse og lærere er dem, der skal udstikke de faglige rammer og visioner og drive skolen. Det gælder også på Randersgade. Men forældrene er uundværlige medspillere når det gælder trivsel, resurser og nye idéer.
 
Hvad beskæftiger skolebestyrelsen sig med?
Skolebestyrelsen skal ’føre tilsyn med skolens overordnede virksomhed’. Det betyder, at vi er tæt på budgettet – men også, at vi er med til at fastlægge skolens principper for undervisningens organisering, rammer for skole-hjem-samarbejde, skolens ordensregler og undervisningsmaterialer. Vi holder skolebestyrelsesmøder ca. hver anden måned, hvor vi drøfter relevante sager og emner.
 
Vil du vide mere?
Man kan indgå i skolebestyrelsesarbejdet på mange måder – fx sætter projekter i gang, holde oplæg, søge fonde, fotografere… hvis du vil vide mere, eller har lyst til at være med, så kontakt én af forældrene i skolebestyrelsen her (link)
 
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Randersgades Skole, formand Frederik Nissen