Hvorfor forældrenetværk er så vigtige?

”..I de større klasser oplever man typisk, at forældrene melder sig mere ud af forældresamarbejdet i takt med, at børnene bliver ældre. Det er en misforstået holdning, da børnenes løsrivelse fra hjemmet gør, at forældrene har mindre opsyn og dermed har børnene større mulighed for, at "realisere" sig positivt... men desværre også negativt.”

Forældrenetværk:

Et forældrenetværk er, når forældre i en klasse, på et fritidshjem eller på tværs af deres børns alder, køn eller andet, mødes for at udveksle holdninger, rammer og ideer.
 
Ud over at være en støtte, kan netværket medvirke til at forældrene føler sig som en gruppe, der kan give et godt mod-og medspil i forhold til børnenes udvikling.
 

Se programmet om forældrenetværk "sammen mod mobning" tidligere vist på DR, eller bestil den lille tynde bog "Værd at vide om - Pubertet".

kan bestilles på http://www.sundkom.dk/

Et godt forældrenetværk består af forældre som:

Hvorfor skal man have et forældrenetværk?