Træffes på skolen onsdage fra kl. 10.30-13 og deltager til møder i Ressourcecentret hver 2. mandag i lige uger fra
kl.14. Udenfor disse tidsrum - kan du ringe uanset dag på tlf. 2630 2593.

Jeg hedder i øvrigt Stein Holm og indtræder midlertidig til udgangen af december 2016, da Christina Wendel er ophørt i Borgercenter Børn og Unge City-Østerbro.
 

Skolesocialrådgiverordningen
Mit hovedformål er at yde rådgivning til lærere, ledelse og andre personer tilknyttet skolen vedrørende problemstillinger, i forhold til konkrete børn og familier fx via: