Som Københavns Internationale Profilskole arbejder vi på Randersgades Skole målrettet med at forberede eleverne på et internationalt uddannelses- og arbejdsmarked og med at styrke elevernes interkulturelle og sproglige kompetencer.

Derfor ønsker vi at åbne verden for vores elever gennem tre indsatsområder:

  • Internationale projekter

  • Cambridge International Examinations

  • Skolerelationer i udlandet

Det betyder for den enkelte elev på Randersgades Skole, at man vil støde på det internationale i alle skolens fag på alle klassetrin. I løbet af sin skoletid vil man også blive involveret i større internationale projekter, hvor man skal kommunikere og samarbejde med elever fra andre lande. Endelig får man mulighed for at supplere sin 9. klasses afgangsprøve med et internationalt anerkendt fag fra Cambridge International Examinations.

FN's 17 Verdensmål
Randersgades Skole arbejder desuden målrettet med at integrere FN's 17 Verdensmål i den daglige undervisning. Vi samarbejder med en lang række interessenter, bl.a. Rysensteen Gymnasium og Chora Connection, som du kan læse mere om her.

 

Du kan læse mere om de enkelte indsatsråder i vores internationale strategidokument under fanebladet "International strategi"

Randersgades Skole er på vej med en revideret udgave af vores kommunikationsstrategi, der skal modsvare vores fokus på FN's 17 Verdensmål. Den nuværende kommunikationsstrategi kan læses her.